Filologia niemiecka

Oferta studiów
  /  Studia I stopnia (licencjackie)  /  Filologia niemiecka

FILOLOGIA NIEMIECKA - STUDIA I STOPNIA

Studia
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Organizator:
Studia licencjackie - Filologia niemiecka

Więcej informacji o studiach

FILOLOGIA NIEMIECKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Więcej informacji o studiach

Filologia niemiecka jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków, związanych z nauką języka obcego. Jego znajomość, podobnie jak w przypadku języka angielskiego, jest ceniona przez pracodawców w wielu branżach. Warto rozpocząć studia na kierunku filologia niemiecka, aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie dobrze płatnego stanowiska i poznanie innej kultury.

 

Naukę na studiach filologia niemiecka I stopnia mogą podjąć nawet osoby niezaawansowane. Nasi prowadzący pomogą Ci rozwijać umiejętności językowe i osiągać wyższe poziomy biegłości. Ukończeniu licencjatu z filologii niemieckiej pozwoli na znajomość języka na poziomie C1. Umożliwi Ci to płynne porozumiewanie się i tworzenie zaawansowanych wypowiedzi, niezbędnych do pracy w wielu dziedzinach.

 

FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online.
W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

Studia niestacjonarne I i II stopnia prowadzone są z użyciem metod pracy zdalnej i na odległość.

 

Studia online są prowadzone w 100% zdalnie. Oznacza to brak konieczności dojazdów na zajęcia. To rozwiązanie pozwala pogodzić naukę z pracą i życiem prywatnym. Nasza uczelnia od lat specjalizuje się w nauczaniu mobilnym. Dajemy naszym studentom możliwość zdobycia dyplomu, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Studia w trybie online to najwygodniejsza forma zdobywania wiedzy, jednak nie traci przy tym jakość nauczania. Współpracujemy z profesjonalną kadrą nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia na najwyższym poziomie. To wszystko pozwoli Ci zdobyć licencjat z filologii germańskiej bez wychodzenia z domu.

 

SPECJALIZACJE NA KIERUNKU FILOLOGIA NIEMIECKA

Proponujemy nowoczesne studia filologiczne na poziomie uniwersyteckim. W ramach specjalności filologia niemiecka, student może wybrać jedną z poniższych specjalizacji:

 

Filologia niemiecka nauczycielska

Jeśli czujesz, że chciałbyś dzielić się swoją wiedzą z innymi i nauczać języka obcego – wybierz specjalizację nauczycielską. Dzięki nam zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci pracować w placówkach szkolno-wychowawczych czy prowadzić kursy językowe, także za granicą-Twoje uprawnienia będę respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięki studiom w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uzyskasz nie tylko wiedzę merytoryczną w zakresie nauczania języka obcego ale także kompetencje z zakresu psychologii czy dydaktyki, które sprawią, że Twoja praca stanie się przyjemnością.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do swojego zawodu. Dlatego przedstawiamy im skuteczne metody nauczania języka różnych grup wiekowych. Chcemy, aby zarówno studenci podejmujący prace w szkołach, jak i prowadzący kursy językowe, byli wyposażeni w odpowiednie kompetencje, pozwalające im przeprowadzać proces nauczania w sposób jak najbardziej efektywny. Nie bez znaczenia jest również indywidualnie podejście do uczniów, dlatego w programie studiów znajdują się również zagadnienia dotyczące psychologii. Wszystko po to, aby wyposażyć przyszłego nauczyciela we wszystkie narzędzia, niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Filologia niemiecka tłumaczeniowa

Jeśli Twoim marzeniem jest praca w firmie międzynarodowej lub chcesz pracować w charakterze tłumacza – wybierz profil tłumaczeniowy. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci tłumaczyć różnego rodzaju teksty (teksty literackie, publikacje prasowe i Internetowe i wiele innych). W trakcie zajęć nauczysz się jak korzystać z komputera i Internetu w czasie pracy tłumacza. Przygotujemy Cię także do tłumaczeń specjalistycznych. W tym zakresie zmierzysz się z tekstami związanymi z medycyną, prawem, mediami, ekonomią, sztuką czy techniką. Razem z nami spełnisz swoje marzenia, z łatwością odnajdziesz się na rynku pracy.

 

Obecność tłumacza jest często niezbędna również w przypadku kontaktów z zagranicznymi klientami. Może się okazać, że Twoja pomoc będzie nieoceniona nie tylko przy tłumaczeniu tekstów, ale również podczas rozmów czy negocjacji. Zawód tłumacza otwiera przed absolwentami szerokie perspektywy pracy w wielu branżach i zagranicznych firmach. Dla osób, które wolą pracować na swoim, istnieje możliwość prowadzenia własnego biura tłumaczeniowego. Niezależnie od tego, jaką formę wybierzesz, specjalizacja tłumaczeniowa na naszej uczelni doskonale przygotuje Cię do przyszłego zawodu. Bądź profesjonalistą i studiuj z nami!

 

Filologia niemiecka – perspektywy zawodowe

Ukończenie filologii niemieckiej pozwoli Ci na swobodne posługiwanie się językiem na poziomie C1. Kierunek oferuje nie tylko możliwość poznania zasad stylistycznych, gramatycznych czy szerokiego zasobu słownictwa. W planie kształcenia znajdziemy także, zagadnienia pozwalające poznać historię, i tradycję Niemiec. Wszystko to, by nauka języka była bardziej urozmaicona i wzbogacona o kontekst kulturowy, co z pewnością pomoże w porozumiewaniu się z naszymi zachodnimi sąsiadami.

 

Ukończenie filologii niemieckiej otwiera przed absolwentem drzwi do kariery w wielu branżach, w których współpraca międzynarodowa odgrywa dużą rolę. Znajomość języka niemieckiego z pewnością docenią pracodawcy zajmujący się handlem, finansami, biznesem, ekonomią, a nawet przemysłem. Oczywiście wiele osób odnajdzie się także w roli tłumacza lub nauczyciela języka niemieckiego. Studiowanie filologii niemieckiej daje możliwość wyboru specjalizacji, która spełni Twoje oczekiwanie i pozwoli na dalszy rozwój w wybranym przez Ciebie kierunku.

Jeżeli do tej pory zbyt duża odległość od ośrodków akademickich lub brak czasu uniemożliwiał Ci podjęcie studiów na kierunku filologia niemiecka, zapisz się na studia w trybie online i rozwijaj swoją pasję do języka bez przeszkód.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata potwierdzony dyplomem ukończenia wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia. Podstawą nauczania w ramach kierunku filologia jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego.

Program kształcenia uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć kształcenia kierunkowego i ogólnego, które absolwenta ULT mają wyposażyć w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU FILOLOGIA, STUDIA I STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalnościach filologia angielska i niemiecka o specjalizacji nauczycielskiej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata (kwalifikacje I stopnia, PRK VI) oraz przygotowany jest do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej, przy czym uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela na tym etapie edukacji wymaga ukończenia studiów I i II stopnia. Powyższe przygotowanie do zawodu nauczyciela jest zgodne z zał. 1 pkt 1.1 Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastrzeżeniem, że realizowane jest 90 godzin dydaktyki języka; pozostałe 60 godzin student musi uzupełnić w ramach studiów drugiego stopnia) oraz obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450). Absolwent filologii angielskiej/niemieckiej specjalizacja nauczycielska uzyskuje również praktyczne umiejętności związane z posługiwaniem się jęz. angielskim/niemieckim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Służą temu zajęcia przypisane do modułu praktyczna nauka jęz. angielskiego/niemieckiego, które kształtują umiejętności praktyczne przygotowujące do pełnienia roli nauczyciela jęz. angielskiego/niemieckiego w szkole podstawowej.

Absolwent filologii w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej może podjąć:

  • pracę w sektorze edukacji prywatnej, tj. jako lektor języka angielskiego/niemieckiego w szkołach językowych, gdzie może wykorzystać dodatkowe kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego/niemieckiego w różnych grupach wiekowych, oraz jako asystent do współpracy z partnerem zagranicznym, pomagając firmom i osobom prywatnym w rozwiązywaniu problemów z językiem angielskim/niemieckim,
  • biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój współczesnego rynku pracy oraz nabytą wiedzę i kompetencje, absolwent tego kierunku może założyć własną działalność edukacyjną lub gospodarczą np. szkoła językowa, korepetycje z języka angielskiego/niemieckiego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej, specjalizacja nauczycielska ma różnorodne możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Może w szczególności:

  • podjąć i ukończyć studia II stopnia na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej/niemieckiej, dzięki czemu uzyska tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej,
  • rozwinąć i doskonalić swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów i szkoleń.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia w specjalności filologia angielska, specjalizacji tłumaczeniowej jest przygotowany do pracy jako specjalista w branży tłumaczeniowej. Uzyskuje tytuł licencjata, co umożliwia mu kontynuowanie uczenia się na studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu magistra lub na studiach podyplomowych oraz na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia absolwentom uzyskanie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w zakresie tekstów użytkowych (ekonomicznych, handlowych) i specjalistycznych z dziedziny prawa, biznesu, tłumaczeń literackich i nieliterackich itp. Absolwent posługuje się terminologią specjalistyczną niezbędną do wykonywania pracy w biurze tłumaczeń, zna różne style językowe i potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych.

Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie:

  • asystenta tłumacza do współpracy z partnerem zagranicznym,
  • konsultant językowy, który pomaga firmom lub osobom prywatnym udzielać porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada umiejętność operowania rozmaitymi stylami językowymi oraz umiejętność czytania tekstów akademickich i użytkowych w języku angielskim/niemieckim. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej posiada znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna realia świata anglojęzycznego/niemieckojęzycznego.

Absolwent kierunku filologia po specjalizacji tłumaczeniowej może podjąć zatrudnienie:

  • jako asystent tłumacza wspierając doświadczonych tłumaczy w takich zadaniach jak przetwarzanie zamówień, korzystanie z narzędzi tłumaczeniowych, przekłady pism urzędowych, faktur, pełnomocnictw i certyfikatów,
  • w sektorze usług, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego/niemieckiego, jako konsultant językowy, który pomaga firmom i osobom prywatnym udzielając porad dotyczących tłumaczeń i komunikacji międzykulturowej,
  • może prowadzić działalność na własny rachunek przyjmując zlecania tłumaczeniowe od różnych firm i klientów indywidualnych,
  • może podjąć zatrudnienie w branży tłumaczeniowej, działach współpracy międzynarodowej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.