Training
  /    /  Training

TRAINING SCHEDULE for the academic year 2023/2024

Planned date Topic of the training Facilitator
październik Burza mózgów w praktyce. Dr Małgorzata Chrzan
listopad Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Mgr Iwona Niesiobęcka
styczeń Zmiany w prawie pracy. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym
luty Podstawy logistyki – zajęcia w języku angielskim. Dr Jacek Glinka
marzec Skuteczne techniki uczenia się. Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska
marzec Podstawy marketingu – zajęcia w języku angielskim. Mgr Martyna Sternal
kwiecień Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów w szkole podstawowej. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Przasnyszu
kwiecień Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska
maj Współczesne aspekty pracy w szkole. Mgr Violetta Jaśkiewicz
maj Podstawy handlu międzynarodowego – zajęcia w języku angielskim. Dr Jacek Glinka
czerwiec Pierwsze kroki w zakładaniu firmy. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym

 

TRAINING SCHEDULE for the academic year 2022/2023

 

Planned date

Topic of the training

Facilitator

listopad

Szkolenie metodą projektów

Dr Małgorzata Chrzan

listopad

Budowa i modyfikacja programów studiów w świetle najnowszych uwarunkowań legislacyjnych: profil praktyczny

Centrum Kształcenia IDEA

luty

Aktywne i innowacyjne metody dydaktyczne

dr hab. inż. Justynę Bugaj, prof. UJ

kwiecień

System ewaluacji oświaty

Mgr Violetta Jaśkiewicz

kwiecień

Nauczanie poprzez eksperymentowanie, doświadczenia i inne metody aktywizujące.

Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska

maj

Obowiązujące w Polsce

akty prawne dotyczące dyskryminacji

Mgr Bartosz Machul

maj

Współczesne spojrzenie na zmiany gospodarcze i kulturalne

Dr Elżbieta Sternal

czerwiec

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej

Mgr Hanna Żaczek-Wróblewska