Quality of education
  /    /  Quality of education

The University of Linguistics and Technology in Przasnysz and its Branch in Świecie consistently strive to improve the quality of education, so that its graduates are competent and creative people and meet the expectations of the changing labour market. The most important objective of the Quality Policy is not only to meet the current requirements and expectations set by students and employers, but also to meet their future needs and aspirations. The university is constantly adapting its offer and curriculum to the changes taking place on the market. The Quality Policy is implemented on the basis of the implemented Internal Quality System of Education, whose mission is to continuously improve the quality of education at the University and to fulfil its statutory tasks.

 • Results of a survey conducted at the University of Linguistics and Technology in Przasnysz – Faculty of Philology in Świecie in the academic year 2022/2023 concerning:
  • Evaluations of academic teachers
  • Assessment of the quality of education by students
  • Teachers’ assessment of the quality of education
  • Evaluation of the work of the Dean’s Office
  • Report on the survey and observation of student internships
  • Report on the assessment of individual student work
  • External stakeholder survey report
  • Graduate Career Monitoring Survey Report

  Results of a survey conducted at the University of Linguistics and Technology in Przasnysz – Faculty of Philology in Świecie in the academic year 2021/2022 concerning:

  • Evaluations of academic teachers
  • Assessment of the quality of education by students
  • Teachers’ assessment of the quality of education
  • Student Internship Evaluation Report
  • External stakeholder survey report

  Results of a survey conducted at the University of Linguistics and Technology in Przasnysz – Faculty of Philology in Świecie in the academic year 2020/2021 concerning:

  • Assessment of the quality of education made by students (attached)
  • Teachers’ assessment of the quality of education (attached)
  • Student Internship Evaluation Report (attached)

Composition of the University Commission for the Quality of Education: in the academic year 2023/2024:

Chairman – E. Gołębiowska, M.A.

Members:

 1. Waliński, PhD, DSc,
 2. dr v. jaśkiewicz,
 3. Wysocki, M.A.,
 4. Stanowski, M.A.,
 5. Niesiobęcka, M.A.,
 6. Sosnowski – student of Management,
 7. Nadrowska – student of Civil Engineering,
 8. Jeznach – student of Philology,
 9. Makowski – stakeholder,
 10. Radomski – stakeholder,
 11. D. Ziemba – stakeholder

Faculty Education Quality Assessment Report – 2022/2023

Report on the assessment of the quality of education at the Faculty – 2021/2022

Report on the assessment of the quality of education at the Faculty – 2020/2021 (attached)

Schedule of activities in the field of improvement of WSZJK at ULT in Świecie in the academic year 2023/2024

Lp. Działanie Forma realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni
1. Przeprowadzenie oceny przedmiotowych i kierunkowych efektów uczenia się (sprawozdanie z realizacji zajęć) Ankieta, sprawozdanie z ankiety III 2024

VI 2024

Komisja ds. Jakości kształcenia
2. Przeprowadzenie oceny za pomocą arkuszy hospitacji zajęć Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Dziekani
3. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzących zajęcia Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2024

VI 2024

Komisja ds. Jakości kształcenia
4. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceny jakości kształcenia Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Iwona Niesiobęcka
5. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet dotyczących przebiegu praktyk studenckich Ankieta, sprawozdanie z ankiety II 2024

VI 2024

Iwona Niesiobęcka

Mariusz Wysocki

Zenon Szczepankowski

Ewelina Gołębiowska

Krzysztof Żurawski

6. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających indywidualną pracę studenta niezbędną do osiągnięcia efektów uczenia się przewidywanych dla danego programu studiów; Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
7. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet oceniających pracę dziekanatu Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
8. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiet monitorowania kariery zawodowej absolwentów Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI-IX 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
9. Przeprowadzenie oceny za pomocą ankiety służących pozyskaniu danych do analizy SWOT Ankieta, sprawozdanie z ankiety VI 2024 Komisja ds. Jakości kształcenia
10. Ankieta interesariuszy zewnętrznych dotycząca programów studiów Ankieta, sprawozdanie z ankiety Zadanie ciągłe Komisja ds. Jakości kształcenia
11. Cykliczne spotkania władz Uczelni ze studentami bez udziału nauczycieli organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
12. Cykliczne spotkania nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku studiów w celu oceny osiągania zakładanych efektów uczenia się organizowanie forów dyskusyjnych i sporządzenie protokołu Zadanie ciągłe Rektor, dziekani
13. Opinie komisji programowych w kształtowaniu koncepcji kształcenia na danym kierunku studiów protokół i sprawozdanie zawierające wnioski i opinie Zadanie ciągłe dziekani
14. Monitorowanie egzaminów dyplomowych poprzez obecność interesariuszy zewnętrznych na egzaminach dyplomowych (władz Uczelni lub osób delegowanych przez rektora) udział interesariuszy zewnętrznych w egzaminach dyplomowych VI-IX 2024 Rektor, dziekani
15. Przeprowadzenie weryfikacji antyplagiatowej prac dyplomowych w JSA na studiach, których program przewiduje złożenie pracy dyplomowej sporządzenie sprawozdania lub protokołu VI-IX 2024 promotorzy prac dyplomowych
16. Przygotowanie raportu oceny jakości kształcenia w ULT za rok akademicki 2023/2024 opracowanie raportu IX 2024 Komisja ds. Jakości Kształcenia