Jakość kształcenia
  /    /  Jakość kształcenia

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu oraz jej Filia w Świeciu konsekwentnie dąży do doskonalenia jakości kształcenia, tak aby jej absolwenci byli ludźmi kompetentnymi i kreatywnymi oraz spełniali oczekiwania zmieniającego się rynku pracy. Najważniejszym celem Polityki Jakości jest spełnianie nie tylko aktualnych wymagań i oczekiwań stawianych przez studentów i pracodawców, ale także wychodzenie naprzeciw ich przyszłym potrzebom i aspiracjom. Uczelnia stale dostosowuje swoją ofertę i program kształcenia do zmian zachodzących na rynku. Polityka Jakości realizowana jest w oparciu o wdrożony Wewnętrzny System Jakości Kształcenia, którego misją jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni oraz wypełnianie statutowych zadań.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu – Wydziału Filologicznego w Świeciu w roku akademickim 2021/2022 dotyczące:

  • Oceny nauczycieli akademickich
  • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez studentów
  • Oceny jakości kształcenia dokonanej przez nauczycieli
  • Raport ewaluacji praktyk studenckich

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu – Wydziału Filologicznego w Świeciu w roku akademickim 2020/2021 dotyczące:

Ocenę jakości kształcenia na poziomie Uczelni przeprowadzają komisje ds. zapewnienia jakości kształcenia.

 

Koncepcja Ksztalcenia

 

Skład osobowy Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący – mgr Ewelina Gołębiowska, pełnomocnik rektora ds. systemu zarządzania jakością kształcenia

Członkowie:

dr Małgorzata Chrzan

dr Dorota Pruss-Pławska

mgr Ryszard Płoski – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Marcel Markmann – student

Izabela Zasada – student

Raport oceny jakości kształcenia na Wydziale – 2020/2021 (w załączeniu)