Kursy i szkolenia
  /  Kursy i szkolenia

Oferta szkoleniowa dla pracowników oświatowych

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna zaprasza na szkolenie dedykowane dla pracowników oświatowych.

Oferowane Szkolenia:

 • Wystąpienia Publiczne w oświacie
 • Elementy i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela
 • Techniki autoprezentacji dla dyrektorów szkół

Czas trwania szkolenia: 8-godzinny (np. 9:00-17:00 w tym przerwa obiadowa 45 min. i przerwy kawowe)

Metoda pracy: warsztatowa

Szkolenie oparte jest na sprawdzonych narzędziach popartych praktyką trenera jako coacha, tutora i nauczyciela.

Data i miejsce: do ustalenia

Kursy językowe oraz kursy kwalifikacyjne

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna przygotowała specjalną ofertę kursów językowych, kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz atrakcyjne warsztaty i szkolenia. Kursy prowadzone są metodą tradycyjną lub za pomocą internetu (e-learning). W naszej ofercie m.in.:

Kursy językowe:

 • kursy języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • kursy przygotowujące do matury z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 • przez cały rok prowadzimy kursy dla osób które chcą wyjechać do pracy za granicę.
 • kursy przygotowujące do zadania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe, sprawdzające kwalifikacje na kilku poziomach.

Język angielski:

 • średnio zaawansowanego FCE First Certificate In English
 • zaawansowanego CAE Certificate In Advanced English
 • biznesowego BEC, Business English Certificates

Język niemiecki:

 • średnio zaawansowany ZD Zertifikat Teutsch
 • zaawansowany ZMP Zentrale Mittelstufenprufung

Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczeń lub słuchacz rozwiązuje test, dzięki któremu można precyzyjnie określić poziom na jakim opanował język. Drugim etapem jest rozmowa z lektorem.

Kursy doskonalące:

 • kursy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kurs dla wychowawców kolonijnych
 • kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
 • metody aktywizujące w pracy z uczniem
 • standardy w kształceniu zawodowym
 • narzędzia pomiaru dydaktycznego

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

 • hospitacja jako forma nadzoru pedagogicznego
 • agresja wśród dzieci i młodzieży
 • rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
 • funkcja statutu w życiu szkoły
 • diagnoza wybranych działań szkoły

Warsztaty i szkolenia

COACHING W BIZNESIE

KOMUNIKACJA

 • komunikacja interpersonalna, skuteczne porozumiewanie się
 • elementy Transfoming Communication™
 • elementy komunikacji bez przemocy w pracy
 • porozumiewanie się bez przemocy – komunikacja oparta na empatii
 • asertywność w komunikacji
 • metody skutecznego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
 • komunikacja z klientem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • inteligencja emocjonalna w praktyce
 • emocje – jak je rozumieć ?
 • empatia w życiu osobistym i zawodowym
 • empatia w życiu osobistym i zawodowym
 • samoocena i poczucie własnej wartości – jak wzmacniać i budować ?
 • budowanie zdrowego poczucia pewności siebie
 • trzy w jednym – pewność siebie, akceptacja i samoocena
 • metody i techniki radzenia sobie ze stresem

AUTOPREZENTACJA I WIZERUNEK

 • autoprezentacja
 • praca z tremą
 • sztuka wystąpień i efektywnej prezentacji
 • mój osobisty wizerunek – profesjonalna prezentacja

ROZWÓJ OSOBISTY

 • praca z celem
 • motywacja i motywowanie – sztuka zarządzania własną aktywnością i inspirowania do niej innych
 • czym jest, a czym nie jest skuteczna motywacja ? Motywowanie siebie i innych.
 • zarządzanie czasem – czyli jak robić sobie czas i mądrze wybierać
 • zarządzanie sobą – między myśleniem, czuciem i działaniem
 • jak podejmować dobre decyzje w dobrym czasie
 • zarządzanie karierą, czyli świadome kroki do sukcesu
 • Coaching jako metoda wspierania w osiąganiu celów
 • techniki szybkiego uczenia się – jak zastosować je w pracy i w życiu codziennym
 • aktywizacja/aktywność zawodowa – jak przygotować się do zmian w pracy
 • Interwizja
 • kreatywność myślenia i działania

WYPALENIE ZAWODOWE

 • psychosomatyczne reakcje na pracę i problem – jak rozpoznawać i niwelować ?
 • wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania
 • techniki wizualizacji i relaksacji
 • jak zaplanować efektywny relaks ?
 • praca ze stresem – jak zaplanować i korzystać ze stresu?

PRACA Z ZESPOŁEM LUB GRUPĄ

 • budowanie zespołu
 • rozwiązywanie konfliktów w grupie/zespole
 • coaching zespołowy/grupowy
 • komunikacja i praca w grupie/zespole
 • zarządzanie zespołem
 • proces grupowy
 • komunikacja, a praca w zespole
 • integracja zespołu

 

Maksymalna liczba uczestników warsztatu to 25 osób.

Ww. zajęcia mogą odbywać się w formie:

 • 4 godzinnych warsztatów
 • 1 dniowych warsztatów
 • 2 dniowych warsztatów

Inne

Kurs Pilota Wycieczek METODĄ BLENDED LEARNING

Wykład – Warsztaty – Wyjazd

Zapisy trwają przez cały rok. Zajęcia na danym kursie/szkoleniu uruchamiane są po skompletowaniu grupy.

Po zakończeniu kursu wydawane jest stosowne zaświadczenie.