Centrum Egzaminacyjne PEARSON
  /    /  Centrum Egzaminacyjne PEARSON

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson

Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Uczelni przez wykładowców ULT, którzy są certyfikowanymi egzaminatorami PEARSON TEST of ENGLISH

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 różnych poziomach A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2 zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). W ramach współpracy z czołową firmą edukacyjną Pearson oceniamy i weryfikujemy umiejętności językowe oraz poświadczamy znajomość języka angielskiego w przypadku osób, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Oferta Centrum obejmuje:

 • Pearson Test of English General
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej).
 • są opracowane w odniesieniu do Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy,
 • są uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

Uzyskanie certyfikatu PTE General umożliwia, między innymi:

 • rozpoczęcie nauki lub podjęcie pracy za granicą
 • stworzenie nowych możliwości rozwoju
 • podniesienie własnych kwalifikacji
 • potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka
 • wyróżnienie się na rynku pracy

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie  języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

FORMAT EGZAMINU

Egzaminy składają się z dwóch części:

 • Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania  i oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
 • Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej. Oceniany jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii, w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

POZIOMY I CZAS TRWANIA EGZAMINU

 • Poziom

  Poziom zaawansowania

  Czas trwania egzaminu

  CEFR

  Level A1

  Poziom podstawowy

  1h 15min

  A1

  Level1

  Poziom średniozaawansowany niższy

  1h 30min

  A2

  Level2

  Poziom średniozaawansowany

  1h 35min

  B1

  Level3

  Poziom średniozaawansowany wyższy

   2h

  B2

  Level4

  Poziom zaawansowany

  2h 30min

  C1

  Level5

  Poziom biegły

  2h 55min

  C2

  Sesje egzaminacyjne dla wszystkich poziomów organizowane są w czerwcu i grudniu.

Cennik dla osób indywidualnie przystępujących do egzaminu Pearson

Test of English:

Poziom A1 – 500 zł

Poziom A2 – 550 zł

Poziom B1 – 650 zł

Poziom B2 – 750 zł

Poziom C1 – 800 zł

Poziom C2 – 950 zł

ZAPISY NA EGZAMIN PTE General

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na egzamin. Wypełnione formularze wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Formularze można dostarczać do ULT:

 • osobiście: – od poniedziałku do piątku – w godzinach 8.00 – 16.00
 • Adres: Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu,
  ul. Chmielniki 2A, 86-100 Świecie
 • wysłać mailem na adres: kontakt@ultswiecie.edu.pl skan formularza i dowodu wpłaty.

Terminy sesji egzaminacyjnych w 2024

Nasz ośrodek organizuje egzaminy PEIC zazwyczaj dwa razy do roku, w czerwcu i grudniu. W roku 2024 są to 22 czerwca (ostateczny termin zgłoszenia to 17 maja) i 14 grudnia (ostateczny termin zgłoszenia to 1 listopada).

Możliwe jest zorganizowanie egzaminu w innym terminie zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj.

Prosimy o kontakt pod numerem (52) 333 02 70 aby uzyskać więcej informacji.