Centrum Naukowe Abaja
  /    /  Centrum Naukowe Abaja

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu wraz z S. Amanzholov East Kazakhstan State University 07 lutego 2019 r. utworzyła Centrum Naukowe Abaja w Chojnowie.

Otwarcie Centrum zbiegło się w czasie z „Rokiem Młodzieży”, ogłoszonym przez Prezydenta Republiki Kazachstanu.

Celem Centrum Naukowego jest popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat tradycji i obyczajów narodu kazachskiego, twórczości wielkiego poety i pedagoga Abaja, wśród polskich studentów i narodu polskiego. Ponadto w ramach współpracy planowane jest pogłębianie wzajemnych relacji edukacyjnych i kulturalnych, a także rozwój mobilności akademickiej i programu dwudyplomowego między uczelniami obu krajów.

W czasie uroczystości rektor profesor Tolgen Mukhtar Adilbekovich, przedstawił dotychczasowe badania i osiągnięcia naukowe S. Amanzholov East Kazakhstan State University z Ust-Kamenogorsk, natomiast Pani Profesor Aizhan Kartayeva wraz z Panem Profesorem Orazalinem Slyambek, przybliżyli uczestnikom życie i twórczość znanego pisarza, poety i tłumacza Abaja Kunanbayeva. W uroczystości wzięli udział również Kazachscy studenci z Warszawy, Lublina i Wrocławia. Studenci podkreślali, że Centrum ma stać się międzynarodową platformą do realizacji wspólnych projektów naukowych i edukacyjnych, promujących encyklopedyczne dziedzictwo Abai Kunanbayeva, popularyzujące nowoczesną kulturę Kazachstanu. Studenci wraz z kadrą akademicką przygotowali również krótki koncert muzyczno-poetycki dla uczestników uroczystości.

Rektorzy obu Uczelni podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy w dziedzinie:

  • wymiany studentów, pracowników oraz absolwentów obu Uczelni;
  • wymiany materiałów naukowych, publikacji i informacji;
  • wymiany działań kulturalnych;
  • organizacji wspólnych konferencji;
  • wspólnych działań badawczych i naukowych
  • rozwoju programu dwudyplomowego

Szczególne podziękowania należą się Wójtowi Gminy Czernice Borowe Panu Wojciechowi Markowi Brzezińskiemu i jego żonie Pani Małgorzacie Brzezińskiej, którzy zaangażowali się w przebieg całej uroczystości i przygotowali miejsce w zabytkowym Dworku w Chojnowie, wybudowanym pod koniec XIX wieku.
Uczestnicy odwiedzili Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, gdzie zapoznali się z twórczością Zygmunta Krasińskiego i innych pisarzy i poetów z okresu romantyzmu. W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Opinogóry Górnej Pan Piotr Czyżyk oraz Dyrektor Muzeum w Opinogórze Górnej Pan Roman Kochanowicz.

Wieczorem goście udali się do Jednorożca, gdzie przywitał ich Wójt Gminy Jednorożec Pan Krzysztof Iwulski wraz z przedstawicielami Gminnego Klubu Seniora i młodzieżą z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” pod przewodnictwem Pani Barbary Nizielskiej.