Zarządzanie

ZARZĄDZANIE - STUDIA I STOPNIA

Studia
ULT Przasnysz
Organizator:
Zarządzanie

Więcej informacji o studiach

ZARZĄDZANIE – STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie to kierunek, który niezmiennie cieszy się popularnością od wielu lat. Dlaczego? Kompetencje zawodowe zdobyte podczas studiów są poszukiwane przez pracodawców w wielu branżach. Ukończenie Zarządzania może także pomóc w pięciu się po szczeblach kariery w obecnej pracy lub wyposażyć studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne w prowadzeniu własnej działalności. Zarządzanie to kierunek uniwersalny, który pozwala na interdyscyplinarny rozwój, który jest tak pożądany w świecie biznesu. Z tego powodu zarządzanie jest chętnie wybierane zarówno przez osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, jak i te o ugruntowanej pozycji w firmie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 

Na studia z zarządzania powinny zdecydować się osoby, mające predyspozycję do kierowania zespołem, ale także posiadające zainteresowania z zakresu ekonomii, finansów czy marketingu. Ukończenie tego kierunku ułatwi im objęcie stanowisk na wysokim szczeblu. Trzeba mieć jednak świadomość, że specjaliści z zakresu zarządzania znajdują zatrudnienie niemal we wszystkich branżach związanych z pracą z ludźmi. Dlatego dla niektórych te studia nie będą głównym kierunkiem rozwoju, a jedynie pozwolą im posiąść dodatkowe umiejętności, które usprawnią ich dotychczasową pracę.

 

Podczas nauki student zdobędzie niezbędne kompetencje, które pozwolą mu efektywnie wykonywać obowiązki na stanowisku kierowniczym. Absolwent tego kierunku ma nie tylko wiedzę teoretyczną dotyczącą funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, ale także praktyczne umiejętności pozwalające na przygotowywanie i realizację przedsięwzięć oraz monitorowanie ich efektów. Kierunek zarządzanie daje również możliwość dalszego rozwoju na studiach magisterskich czy też podyplomowych.

SPECJALNOŚCI:

 • Zarządzanie jakością *
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim *
 • Zarządzanie w logistyce *
 • Marketing w social mediach *
 • Rachunkowość i finanse *
 • Analiza danych i modelowanie systemów biznesowych *

* Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest utworzenie grupy w ilości min. 20 osób

Lista specjalności może ulec zmianie w zależności od potrzeb rynku pracy i preferencji studentów.

Absolwent specjalizacji Zarządzanie jakością zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalające mu opracowywać, a także wdrażać i udoskonalać systemy jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Po ukończeniu studiów będzie mógł wykonywać złożone i odpowiedzialne zadania w wielu obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zajmujących się różnymi sektorami gospodarki.

 

Najważniejsze przedmioty specjalizacji:

 • Audyt wewnętrzny
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM
 • Standardy zarządzania jakością i ich wdrażanie
 • Podstawy LEAN Manufacturing
 • Integracja normatywnych systemów zarządzania

Ta specjalizacja pozwala studentom zapoznać się działaniami niezbędnymi do efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Słuchacze zostaną przygotowani do selekcji oraz kierowania ludźmi w organizacjach. Wszystko to dzięki zdobytym na studiach kompetencjom z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, które są bardzo cenione niemal we wszystkich komercyjnych i niekomercyjnych organizacjach. Absolwenci tej specjalizacji mogą pracować w bardzo wielu sektorach, m.in. handlowym, produkcyjnym czy usługowym.

 

Najważniejsze przedmioty specjalizacji:

 • Systemy informacji personalnej
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Szkolenie i rozwój pracowników
 • Nowoczesne systemy motywowania
 • Psychologia biznesu
 • Przywództwo w organizacji

Zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej oraz spedycyjnej wciąż rośnie. Wszystko dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu oraz międzynarodowej współpracy. Właśnie dlatego powstała specjalizacja, która umożliwi absolwentom rozpoczęcie kariery w branży logistycznej. Studenci zdobędą umiejętności, które pozwolą im koordynować transport, spedycję, zaopatrzenie oraz prace magazynu.

 

Najważniejsze przedmioty specjalizacji:

 • Procesy magazynowe
 • Organizacja pracy magazynów
 • Transport w logistyce
 • Organizacja procesów transportowych
 • Prawo celne
 • Spedycja

Specjalizacja ta powstała z myślą o wykształceniu specjalistów z zakresu współczesnego marketing oraz reklamy. Studenci zdobędą niezbędną wiedzę dotycząca zarządzania wizerunkiem, a także poznają zasady projektowania wizualnej identyfikacji marki. Plan studiów zakłada również zdobywanie umiejętności praktycznych, niezbędnych do planowania kampanii reklamowych prowadzonych zarówno dla dużych i małych firm.

 

Najważniejsze przedmioty specjalizacji:

 • Kampania reklamowa
 • Strategia w reklamie
 • Propaganda i wywieranie wpływu
 • Nowoczesne media
 • Projektowanie identyfikacji wizualnej marki
 • Zarządzanie wizerunkiem medialnym

Na tej specjalizacji studenci przyswajają niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Zajęcia pozwolą zdobyć umiejętności, które umożliwią w przyszłości efektywnie wykonywanie działań z zakresu prowadzenia biur rachunkowych. Kompetencje, jakie zdobędą absolwenci w czasie studiów, umożliwią im ubieganie się u stanowiska w działach związanych z finansami I księgowością.

 

Najważniejsze przedmioty specjalizacji:

 • Kadry i płace
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Rozliczenia finansowe
 • Systemy komputerowe w rachunkowości
 • Systemy komputerowe w kadrach
 • Rachunkowość zarządcza

CELE KSZTAŁCENIA

 

Na studiach licencjackich z Zarządzania studenci otrzymują fundamentalną wiedzą z zakresu funkcjonowania i organizacji przedsiębiorstw. Zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne pozwalają poznać najczęstsze problemy spotykane w placówkach o różnych profilach działalności i uczą jak w skuteczny sposób je rozwiązywać. Dzięki takiemu podejściu absolwent Zarządzania będzie efektywnie przydzielał zadania, organizował pracę, a także z łatwością komunikował się ze współpracownikami.

 

Naszą strategią jest praktyczne oraz nowoczesne podejście do nauczania przedmiotów z zakresu zarządzania, jak i również zarządzania jakością. Wszystko po to, by nasi absolwenci stali się przedsiębiorczymi specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców. Program studiów obejmuje wiedzę o charakterze ogólnym i podstawowym, a także przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, które umożliwią samodzielne rozwiązywanie problemów oraz diagnozowanie ich przyczyn. Absolwent będzie rozumiał zjawiska oraz procesy zachodzące w firmach, co pozwoli mu sprawnie zarządzać różnymi obszarami przedsiębiorstwa.

 

Wszystko to dzięki temu, że Zarządzanie jest kierunkiem interdyscyplinarnym i wciąż rozwijającym. Absolwenci zdobędą nie tylko wszechstronne wykształcenie, ale także będą rozumieć mechanizmy funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Będą umieć efektywnie organizować prace zespołu poprzez przyjmowania i wyznaczanie zadań. Dodatkowo znajomość norm prawnych oraz przepisów umożliwi im prowadzenie różnorakich projektów i kierowanie grupą. Specjaliści z Zarządzania są nieustannie poszukiwani na rynku pracy w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności, gdzie często zajmują kierownicze stanowiska.

 

UWAGA! CYKLICZNE SPOTKANIA Z BIZNESEM!

Dla studentów Zarządzania organizowane są zajęcia biznesowe, prowadzone przez kierowników i menadżerów wyższego szczebla, a także przez specjalistów z zakresu finansów, HR, logistyki, jakości, marketingu i reklamy. Spotykania te odbywają się w ramach kierunku.

FORMY STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Studia są prowadzone w formie niestacjonarnej oraz online.
W trybie niestacjonarnym studia odbywają się w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).
Dzięki różnorodnym formom prowadzenia zajęć możesz z łatwością dopasować uczestnictwo w nich do swojego życia prywatnego i zawodowego.

ZARZĄDZANIE – STUDIA ONLINE

Nasza uczelnia oferuje swoim studentom możliwość podjęcia kierunku zarządzanie, na którym zajęcia są realizowane w formie zdalnej. Studia zarządzanie online są skierowane do wszystkich, którzy chcą kontynuować dalszą naukę, jednak z jakichś powodów nie mają możliwości uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Jeżeli do tej pory duża odległość od uczelni, brak czasu lub nadmiar obowiązków utrudniały Ci podjęcie dalszej nauki, wybierz studia przez Internet.

 

Na naukę zarządzania online decydują się zarówno osoby po maturze, jak i te aktywne zawodowo, które chcą zdobywać nowe kompetencje. Połączenie nauki z pracą to coś, co potencjalny pracodawca chętnie zobaczy w Twoim CV. Świadczy to bowiem o samodyscyplinie i dobrej organizacji, która jest przecież niezbędna na kierowniczych stanowiskach. Poza tym bloki zajęciowe odbywają się w weekendy, dzięki czemu nie trzeba rezygnować nawet z pełnoetatowej pracy. Jednocześnie można zdobywać dyplom oraz doświadczenie.

 

ULT od lat specjalizuje się w realizacji programów kształcenia przez Internet, dzięki czemu nasi studenci mają dostęp do wiedzy na wysokim poziomie. Podejmujemy współpracę z wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich, dla których nauczanie jest pasją. Staramy się przekazywać naszym studentom wiedzę w najbardziej przystępny sposób, aby nauka była efektywna, a zarazem przyjemna.

 

Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy sprawdzone platformy, które dają studentom możliwość korzystania z materiałów w każdym miejscu i o każdej porze. Kontakt z prowadzącymi jest znacznie ułatwiony, poprzez wykorzystywanie aplikacji oraz komunikatorów. Dzięki temu w razie konieczności nie trzeba osobiście jechać na konsultacje. Wszystkie odpowiedzi na zadane pytania otrzymuje się bez wychodzenia z domu.

 

Egzaminy oraz zaliczenia są przeprowadzane w siedzibie uczelni. To pozwala osobiście spotkać się z innymi studentami oraz prowadzącymi, a także ocenić stan wiedzy studenta, w jak najbardziej rzetelny i obiektywny sposób. Wszystko o to by studia w trybie zdalnym w żaden sposób nie odbiegały jakością od tych prowadzonych stacjonarnie.

PROGRAM STYPENDIALNY

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna daje swoim studentom możliwość skorzystania z programów stypendialnych. Są one przyznawane studentom uczących się stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tym studiującym online. Formy pomocy, o które można się ubiegać to: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium finansowane przez jednostkę samorządy terytorialnego oraz zapomoga.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA I KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA

Absolwent kierunku Zarządzanie będzie mógł podjąć stanowisko:

 • specjalisty organizacji i zarządzania,
 • specjalisty do spraw jakości,
 • specjalisty do spraw kadr,
 • specjalisty do spraw rachunkowości,
 • specjalisty do spraw marketingu i reklamy,
 • specjalisty do spraw kontroli i gospodarki magazynowej,
 • specjalisty do spraw rozliczeń,
 • specjalisty do spraw rekrutacji
 • koordynatora transportu,
 • kierownika zespołu,
 • kierownika projektu,
 • menadżera średniego szczebla zarządzania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • analityka finansowego.

Program nauczania na tym kierunku został tak skonstruowany, aby umożliwić studentom szybkie znalezienie pracy w zawodzie. Absolwent zdobędzie również niezbędną wiedzę i umiejętności, aby prowadzić własną działalność gospodarczą. Ukończenie licencjatu z Zarządzania umożliwia podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich, ponieważ daje absolwentowi dobre podstawy z zakresu teorii oraz merytoryczne przygotowanie niezbędne w praktyce.

INFORMACJE DODATKOWE

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci otrzymają tytuł licencjata, a co za tym idzie również dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych zawodowych na kierunku Zarządzanie.
Aby absolwent otrzymał wiedzę i umiejętności niezbędne do wejścia na współczesny rynek pracy, w programie nauczania zostały uwzględnione zarówno przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe, jak i uzupełniające.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.