Integracja sensoryczna

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna

Więcej informacji o studiach

Integracja sensoryczna

Istnieje możliwość studiowania w Inowrocławiu!

Cele studiów podyplomowych:

Po zrealizowaniu programu uczestnik studiów podyplomowych:

 • zna podstawowe wiadomości z neurofizjologii układu nerwowego, budowy i funkcji narządów zmysłu,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe
 • potrafi przeprowadzić diagnozę zburzeń SI
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić terapie zaburzeń SI.

Uprawnienia absolwentów studiów podyplomowych

Po odbyciu studiów podyplomowych w łącznym wymiarze 350 godzin uczestnik studiów uzyskuje uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, planowania i prowadzenia terapii SI oraz wymiernej oceny osiąganych wyników.

Liczba godzin: 350

Adresat kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich (pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia, psychologia),
 • w przypadku ukończenia innych studiów, ostateczną decyzję podejmuje komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją
 • posiadają certyfikat ukończenia kursu SI I stopnia oraz mają doświadczenie w pracy z dziećmi

Ogólna tematyka zajęć:

Moduł I Psychologia kliniczna i rozwojowa – 15 h

Moduł II Neurologia dziecięca i neuropsychologia kliniczna – 15 h

Moduł III Rozwój i zaburzenia układu ruchowego. Budowa i funkcjonowanie systemu SI – 20 h

Moduł IV Klasyfikacja zaburzeń i terapii z zakresu SI – 20 h

Moduł V Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami SI – 145 h ( w tym 77 h warsztatów i 68 h wykładów)

Moduł VI Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami SI – 30 h wykładów, 30 warsztatów

Moduł VII Problemy rodziny i dziecka z zaburzeniami SI – 10 h

Praktyki specjalizacyjne – 65 h

Ramowy program studiów podyplomowych:

 1. Budowa, rozwój, i funkcjonowanie narządów zmysłów oraz ich integracja w trakcie rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia.
 2. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychoruchowego w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną i najczęstszych jego zaburzeń występujących w okresie rozwojowym z uwzględnieniem roli integracji sensorycznej.
 3. Najczęściej stosowane testy służące do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej.
 4. Ustalanie planu terapii w oparciu o uzyskane wyniki badań testowych.
 5. Planowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych.
 6. Ocena osiąganych wyników terapii wg obserwacji i kolejnych badań.
 7. Szczegółowy program otrzymają uczestnicy w trakcie trwania kursu.

Opłaty:

 • Opłata za semestr: 1600 zł
 • wpisowe: 100 zł

Wymagane dokumenty:

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.