Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie

Więcej informacji o studiach

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych.

DLA KOGO

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci kierunku budownictwa i wszystkich studiów pokrewnych oraz kierunków ekonomicznych, finansowych i prawnych. Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych wystarczy dyplom ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich.

Celem studiów podyplomowych jest prześledzenie przebiegu procesu inwestycyjnego w budownictwie z perspektywy inwestora wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń dla realizacji inwestycji oraz wskazanie spektrum różnorodnej problematyki z zakresu zarządzania, uwarunkowań prawnych procesu inwestycyjnego oraz wielu innych z tej dziedziny. Realizację robót budowlanych poprzedza cały zespół czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, opracowanie projektów czy uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Całość działań zmierzających do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od ustalenia warunków zabudowy, a na oddaniu obiektu do użytkowania kończąc, określa się mianem budowlanego procesu inwestycyjnego. Absolwenci studiów podyplomowych będą posiadać spektrum wiedzy z zakresu zarządzania procesem inwestycyjnym oraz będą ekspertami w tej dziedzinie, którzy sprawdzą się zarówno w Dużych Międzynarodowych Korporacjach jak również w Administracji Publicznej.

Studia podyplomowe „ZARZADZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM W BUDOWNICTWIE” będą prowadzone na podstawie porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej zawartego w dniu 02 stycznia 2014 r. z Politechniką Warszawską.

 

 

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

REKRUTACJA

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 ruszyła I edycja Studiów Podyplomowych

Rekrutacja na II edycję trwa!
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do Dziekanatu Uczelni.

Limit miejsc: 25 osób.

OPŁATY

Wysokość opłaty wynosi 5850 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie lub cztery raty.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Ankieta osobowa,
  • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • kserokopię dowodu osobistego

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.