Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Język angielski w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym

Więcej informacji o studiach

STUDIA PODYPLOMOWE: JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

FORMA

Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, w formie online. Zjazdy odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) zgodnie z harmonogramem studiów podyplomowych. Studia trwają trzy semestry.

DLA KOGO

Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim lub magisterskim, oraz posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

CEL STUDIÓW

 1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
 2. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 1. Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.
 2. Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 3. Możliwość przystąpienia do międzynarodowego egzaminu PTE General na poziomie B2 organizowanego przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu, która jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson.

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General na poziomie B2 (wg wytycznych Rady Europy CEFR) pozwoli nauczycielom przedszkoli na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych(klasy I-III) , jako że do dnia 1 września 2020 roku osoby pracujące z dziećmi w przedszkolu mają obowiązek uzupełniania i udokumentowania kwalifikacji z zakresu znajomości języka obcego nowożytnego.

 

 

RAMOWY PROGRAM

 1. Praktyczna nauka współczesnego języka angielskiego
 2. Współczesna literatura angielska dla dzieci
 3. Gry i zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 4. Metodyka nauczania języka angielskiego
 5. Praktyki

REKRUTACJA

Zapisy trwają!! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc 25 osób.

OPŁATY

wpisowe 100 zł,
czesne 1600 zł za semestr

WYMAGANE DOKUMENTY

 • ankieta osobowa,
 • odpis lub kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • jedno zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.