Cassiopeia
  /  Cassiopeia

Wydawnictwo Cassiopeia

Wyróżnione prace magisterskie, licencjackie i projektowe

Komitet Redakcyjny Cassiopeii:

dr Elżbieta Sternal, Rektor ULT

mgr Martyna Sternal, Kanclerz ULT

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, Dziekan Wydziału Filologicznego ULT

dr Małgorzata Chrzan

Prace magisterskie:

Marta Burlińska. Ways of Implementing Drama Techniques in Teaching Speaking Skill to Young Learners at the Elementary Level. Selected Aspects.

Prace licencjackie:

dr E. Sternal. Językowa kategoryzacja konceptu pracowitość nie pracowitość na materiale współczesnych frazeologizmów rosyjskich