Kadra naukowa

  /    /  Kadra naukowa

Poznaj kadrę naukową uczelni

Przedstawiamy kadrę naukową naszej uczelni

Kadra naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu rekrutuje się spośród wybitnych specjalistów w zakresie różnorodnych dyscyplin lingwistycznych i filologicznych, pracowników naukowych czołowych uniwersytetów polskich. Powierzenie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom, których wiedza, doświadczenie zawodowe oraz autorskie rozwiązania znajdujące zastosowanie w programie studiów, decydują o światowym poziomie kształcenia w naszej Uczelni.

Władze Uczelni:

Rektor dr Elżbieta Sternal 

Dziekan prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak  

Kanclerz mgr Martyna Sternal  

Profesorowie:

prof. dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 

prof. dr hab. Lyudmila Kilevaya  

prof. dr hab. Tatyana Shevyakova  

prof. dr hab. Mikhaił Kotin 

Doktorzy:

dr Małgorzata Chrzan  

dr Elżbieta Sternal  

dr Tomasz Fojt  

dr Marta Bieszk  

dr Dorota Pruss-Pławska  

dr Dorota Sylwestrzak 

dr Łucja Zielinska-Aherrahrou 

Pozostali wykładowcy:

mgr inż. Teresa Mendrzycka 

mgr Agnieszka Dreger 

mgr Ewa Gulczyńska 

mgr Maciej Kalisz 

mgr Magdalena Otulak 

mgr Bartosz Piórkowski 

mgr Iwona Niesiobęcka 

mgr Violetta Jaśkiewicz 

mgr Hanna Żaczek-Wróblewska 

mgr Ewa Zakrzewska 

mgr Dorota Pufund 

mgr Irena Szydłowska