Kadra naukowa
  /    /  Kadra naukowa

Poznaj kadrę naukową uczelni

Przedstawiamy kadrę naukową naszej uczelni

Kadra naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu rekrutuje się spośród wybitnych specjalistów w zakresie różnorodnych dyscyplin lingwistycznych i filologicznych, pracowników naukowych czołowych uniwersytetów polskich. Powierzenie zajęć dydaktycznych doświadczonym praktykom, których wiedza, doświadczenie zawodowe oraz autorskie rozwiązania znajdujące zastosowanie w programie studiów, decydują o światowym poziomie kształcenia w naszej Uczelni.

Władze Uczelni:

Rektor dr Elżbieta Sternal 

Dziekan dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak prof. ULT

Kanclerz mgr Martyna Sternal-Rykowska 

Profesorowie:

prof. dr hab. Lyudmila Kilevaya  

prof. dr hab. Mikhaił Kotin 

Doktorzy hibilitowani:

dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak prof. ULT  

dr hab. Jacek Waliński prof. U.Ł.  

dr hab. Wojciech Klepuszewski prof. P.K.  

Doktorzy:

dr Paul Wilson  

dr Małgorzata Chrzan  

dr Elżbieta Sternal  

dr Tomasz Fojt  

dr Marta Bieszk  

dr Dorota Pruss-Pławska  

dr Łucja Zielinska-Aherrahrou 

dr Sylwia Wiśniewska

dr Anna Właszyn

dr Agnieszka Żółtowska

Pozostali wykładowcy:

mgr inż. Teresa Mendrzycka 

mgr Maciej Kalisz 

mgr Bartosz Machul

mgr Magdalena Otulak 

mgr Bartosz Piórkowski 

mgr Iwona Niesiobęcka 

mgr Violetta Jaśkiewicz 

mgr Hanna Żaczek-Wróblewska