Poznaj nasze studia

Proponujemy następujące rodzaje studiów
Studia I stopnia

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia II stopnia

Studia I stopnia inżynierskie

Studia I stopnia inżynierskie

Studia online

Studia online

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia

Zapisz się wstępnie na studia.

UWAGA! Do niczego to nie zobowiązuje. Dostaniesz więcej informacji.

Masz pytanie? Dzwoń: tel. (52) 333 02 70 poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

Dlaczego warto wybrać nas?

Jest uczelnią niepubliczną, wpisanej do REJESTRU SZKÓŁ WYŻSZYCH pod nr 306. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia.

Wysokie stypendia

Studenci Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu stypendialnego – stypendia przyznawane są zarówno studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stypendia na ULT Przasnysz

Doświadczenie w prowadzeniu studiów online

Studia online są prowadzone przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Przasnyszu na platformie edukacyjnej e-moodle, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii edukacyjnych. Dzięki tej metodzie wykładowcy są dla Ciebie, poprzez platformę, wideokonferencje, e-mail i na żywo. Na bieżąco kontrolują postępy i motywują do pogłębiania wiedzy.

Współpraca międzynarodowa

Obecnie coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polsce. Ściąganie studentów z zagranicy do naszego kraju jest ważną częścią promocji nie tylko Uczelni na świecie ale i Polski. Również dla Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu współpraca zagraniczna stała się jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem wymiany zagranicznej dla studentów tak, aby każdy zainteresowany student, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zna dobrze język obcy, miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Nowe kierunki

….

Aktualności

Sprawdź co słychać na uczelni?
  • Podejście leksykalne. Teoria i Praktyka 22 maja 2021, Przasnysz Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w czasie VI Konferencji Naukowej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnysz. Celem naszej konferencji jest popularyzacja nowatorskiego podejścia do nauczania języka obcego – podejścia leksykalnego. Podejście to, zaproponowane w 1993 r. przez Michaela Lewisa powoli zyskuje na popularności. Wierzymy, że przekazanie wiedzy na temat zalet tego podejścia, jak i zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z korpusami językowymi zachęci nauczycieli do przyjęcia choć niektórych elementów tej metodyki. Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do stworzenia forum do prezentacji aktualnych badań oraz wymiany osiągnięć glottodydaktyki. Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk,

  • W semestrze letnim 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 8 lutego 2021 r. Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. Zarządzenie Rektora – organizacja roku akademickiego 2020/2021

  • Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2021 Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Życzą władze Uczelni oraz pracownicy dziekanatu.

  • Wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 Wytyczne do pobrania w formacie PDF