Test poziomujący
  /    /  Test poziomujący

Procedura wyboru drugiego języka obcego

 1. Student jest zobowiązany do nauki drugiego języka obcego (lektoratu)w ramach programu studiów.
 2. Wybór dokonywany jest spośród języków:
 • angielskiego
 • niemieckiego
 • hiszpańskiego
 1. W ramach lektoratu student nie może wybrać języka głównego specjalizacji.
 2. W terminie od 20 września do 7 października student zobowiązany jest przystąpić do testu poziomującego, którego celem jest określenie poziomu biegłości języka w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie na odpowiedni poziom nauki języka.
 3. Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla studentów I roku.
 4. Test poziomujący odbywa się w formie online za pośrednictwem platformy Moodle.
 5. Po ukończeniu testu poziomującego student otrzymuje informację o poziomie znajomości języka obcego.
 6. Aby zostać przydzielonym do lektoratu wybranego języka student powinien uzyskać poziom min. A2 (wg ESOKJ). W przeciwnym razie Uczelnia proponuje studentowi kurs wyrównawczy z danego języka, którego celem jest podniesienie poziomu biegłości języka do poziomu min. A2.