O uczelni
  /  O uczelni

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Jest uczelnią niepubliczną, wpisanej do REJESTRU SZKÓŁ WYŻSZYCH pod nr 306. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2011r. nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9775-3/SH/11) uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia w filii w Świeciu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr DSW.ZNU.6022.3.2016.3.RJ z dnia 20 lipca 2016 r. nadał Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uprawnienia do prowadzenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku „budownictwo” o profilu praktycznym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr DSW-WNN.8014.5.2021.1.SG z dnia 05 maja 2021 r. nadał Uczelni Lingwistyczno-Technicznej uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym.

Program studiów w ULT w Świeciu

Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, niemiecka w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, ćwiczeń, oraz seminariów. Studia trwają trzy lub cztery lata.
  • Uczelnia kształci studentów w specjalności filologia angielska, niemiecka w systemie zaocznym.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów oraz praktyk.
  • Studia trwają trzy lub cztery lata w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz dwa lata w przypadku studiów drugiego stopnia.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu licencjackiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej.
  • Absolwent ULT, w wyniku złożenia egzaminu magisterskiego, otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z zakresu filologii angielskiej, filologii niemieckiej.

STRATEGIA ROZWOJU UCZELNI

na lata 2018-2028

Partnerzy Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Poznaj naszych partnerów