Aktualności

  /  Aktualności

W semestrze letnim 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, egzaminy czy dyżury wykładowców prowadzone będą online. 8 lutego 2021 r. Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. Zarządzenie Rektora – organizacja roku akademickiego 2020/2021

22 września Rektor ULT - dr Elżbieta Sternal, podpisała zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Pełny tekst zarządzenia znajduje się na stronie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu, Wydział Filologiczny w Świeciu. Informujemy, że w semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy oraz dyżury wykładowców prowadzone będą w trybie online. Jedynie pierwszy zjazd –