Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Oferta studiów
  /  Studia podyplomowe  /  Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja i rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Więcej informacji o studiach

STUDIA PODYPLOMOWE – EDUKACJA I REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (SPE): autyzmem, Zespołem Aspergera , zaburzeniami dyslektycznymi i sensorycznymi

 

CELE STUDIÓW:

Studia mają na celu zwiększenie kompetencji nauczyciela, aktualizację wiedzy oraz wyposażenie uczestnika w dodatkowe umiejętności w zakresie metod pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych (SPE). Profil studiów umożliwi współczesnemu nauczycielowi:

 • poznanie aktów prawnych dotyczących tematu
 • poznanie zasad, technik i metod nauczania i oceniania uczniów z SPE
 • nabycie umiejętności przydatnych w pracy z uczniem z SPE
 • poznanie  zasad  współpracy z rodzicami ucznia z SPE i innymi z innymi jego nauczycielami
 • zdobycie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z SPE

ADRESACI STUDIÓW:

 •  nauczyciele wszystkich przedmiotów (także przedmiotów zawodowych) wszystkich etapów edukacyjnych (także nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego)
 • pedagodzy
 • nauczyciele wspomagający
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów
 • osoby dorosłe z SPE
 • rodzice uczniów z SPE

 

 

FORMA STUDIÓW:

Czas trwania: trzy semestry
Ilość godzin: 380 h
Rozpoczęcie: październik 2020

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, Chmielniki 2a.

Opłaty:

 • 1 600,00 PLN jednorazowa opłata za 3 semestry/ możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 800 zł
 • wpisowe: 100 zł

Ze zwolnienia opłat za studia mogą ubiegać się:

 • osoby posiadające umowy o pracę na czas określony
 • osoby posiadające umowę o pracę ale zagrożone utratą pracy *
  (*konieczność uzyskania zaświadczenia od dyrektora placówki)

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydany przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczną w Świeciu.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

POBIERZ PROGRAM

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.