Harmonogram studiów
  /  Harmonogram studiów

Harmonogram studiów 2023/2024

Wydział Filologiczny w Świeciu

Semestr zimowy

Semestr letni

lp.

daty

lp.

daty

1

14-15 października 2023 r.

1

02-03 marca 2024 r.

2

28-29 października 2023 r.

2

16-17 marca 2024 r.

3

18-19 listopada 2023 r.

3

06-07 kwietnia 2024 r.

4

02-03 grudnia 2023 r.

4

20-21 kwietnia 2024 r.

5

16-17 grudnia 2023 r.

5

04-05 maja 2024 r.

6

20-21 stycznia 2024 r.

6

18-19 maja 2024 r.

7

03-04 lutego 2024 r.

7

01-02 czerwca 2024 r.

Sesje

1

24-25 lutego 2024 r.

1

15-16 czerwca 2024 r.

Sesja poprawkowa

1

02-03 marca 2024 r.

1

14-15 września 2024 r.

Obrony prac dyplomowych:

I termin: 06 lipca 2024 r.
II termin: 28 września 2024 r.