Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Blog   /  Ile kosztują studia?

Ile kosztują studia?

Absolwenci liceum, którzy zdali maturę i planują dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, zastanawiają się, ile kosztują studia w Polsce i w jaki sposób zdobyć pieniądze, by móc utrzymać się, kontynuując edukację poza rodzinną miejscowością. Wiele osób wyjeżdża, opuszcza dom rodzinny, planuje naukę poza miejscem zamieszkania. Nie wszystkich rodziców stać, by wspomagać finansowo dzieci. Dlatego warto dobrze zaplanować swój budżet, uwzględniając nie tylko czesne za studia, ale też wszelkie dodatkowe koszty kształcenia.

Czy za studia się płaci? Jakie opłaty są na studiach?

W naszym kraju nauka w trybie dziennym na uczelniach państwowych jest darmowa. Płaci się czesne na studiach prywatnych lub na publicznych, jeśli są prowadzone w trybie zaocznym lub wieczorowym. Ich wysokość jest różna, zależna od uczelni i kierunku. Zazwyczaj poza jednorazową opłatą za cały semestr przewidziana jest także możliwości płatności rat miesięcznych.

Poza czesnym na studiach obowiązują jeszcze m.in. opłaty rekrutacyjne, administracyjne, wpisowe, płatności za powtarzanie seminarium dyplomowego, czy opłata za wpis warunkowy i powtarzanie przedmiotów. Wykaz opłat każda uczelnia zamieszcza do wglądu studentów w formie zarządzenia do umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Ile kosztują studia w Polsce – koszt utrzymania na studiach

Koszty studiów to nie tylko opłaty za czesne, ale też wszelkie wydatki związane z codziennym utrzymaniem. Studenci mogą znaleźć zakwaterowanie w akademikach lub wynajmować pokój albo mieszkanie, co również wiąże się z dodatkowymi opłatami. Ceny wynajmu są różne, zależne od lokalizacji, standardu stancji, jak i ilości współlokatorów.

Do kosztów samodzielnego życia należy doliczyć także wyżywienie. Jeśli student nie zdecyduje się na zakwaterowanie, może wybrać opcję dojazdów, które również nie są darmowe. Do wyżej wymienionych opłat należy doliczyć również koszt materiałów dydaktycznych – podręczników, ksero i wszelkich innych pomocy naukowych. Ciężko jest podsumować, ile kosztuje rok studiów, zależne jest to od wielu czynników i powinno być rozpatrywane indywidualnie.

Jak pokryć koszty studiów?

Niezależnie od tego, czy studia są darmowe, czy trzeba płacić czesne, nie da się ukryć, że mocno obciążają budżet. Jeśli rodzice nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania studenta, może on skorzystać ze wsparcia w postaci stypendium socjalnego, starać się o stypendia naukowe, pozyskać środki z kredytu studenckiego lub też zdecydować się na łączenie nauki z pracą.

Część osób wykorzystuje wakacje na pracę sezonową, by odłożyć środki potrzebne do usamodzielnienia się. Wielu pracodawców chętnie zatrudnia studentów również podczas roku akademickiego. Związane jest to ze zwolnieniem z opłaty za składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to korzystne finansowo dla przedsiębiorców. Pracodawcy cenią także zapał, energię, otwartość, elastyczność i chęć do nauki młodych ludzi. Studenci często podejmują pracę w gastronomii i handlu, mogą też zarabiać, udzielając korepetycji, obsługując eventy, rozdając ulotki, czy też opiekując się dziećmi.

Łączenie studiów z pracą zawodową pozwala nie tylko na zarobienie pieniędzy, pokrycie kosztów życia, czy też opłatę czesnego, ale także na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które może być niezwykle przydatne w przyszłej karierze.

Coraz popularniejsze staje się także studiowanie zdalne, które umożliwia kształcenie na odległość i pozwala zaoszczędzić na dojazdach, a także zakwaterowaniu. Wygodna forma nauki online pozwala połączyć edukację z pracą zawodową, co również jest dobrą alternatywą dla osób, które same się utrzymują i muszą sprostać również innym obowiązkom niż nauka.

Chociaż inwestycja w edukację wymaga znacznych nakładów finansowych, studenci mają wiele możliwości, aby zdobyć potrzebne środki i odciążyć rodzinny budżet. Nawet jeśli wymaga to wysiłku i zaangażowania, korzyści płynące z ukończenia studiów są długofalowe i perspektywiczne.