Krótkie Studia Specjalistyczne
  /  Krótkie Studia Specjalistyczne

Krótkie Studia Specjalistyczne w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu

Oferujemy kształcenia specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury w zakresie:
Dyplomowany Specjalista INFORMATYK

Dyplomowany Specjalista
INFORMATYK

Dyplomowany Specjalista LOGISTYK

Dyplomowany Specjalista
LOGISTYK

Dyplomowany Specjalista EKONOMISTA

Dyplomowany Specjalista
EKONOMISTA

Dyplomowany Specjalista ADMINISTRACJI

Dyplomowany Specjalista
ADMINISTRACJI

Dyplomowany Specjalista REKLAMY

Dyplomowany Specjalista
REKLAMY

Dyplomowany Specjalista DIETETYK

Dyplomowany Specjalista
DIETETYK

Dyplomowany Specjalista RACHUNKOWOŚCI

Dyplomowany Specjalista
RACHUNKOWOŚCI

Jeśli chcesz zdobyć poszukiwany zawód i jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego lub przekwalifikować się lub jesteś absolwentem technikum lub chciałbyś podwyższyć swoje kwalifikacje? Zapraszamy na krótkie studia specjalistyczne, po których otrzymasz wyższe kwalifikacje zawodowe:

 • Minimum teorii
 • Maksimum zajęć praktycznych
 • Liczba ECTS 90
 • Tytuł zawodowy specjalista dyplomowany

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego po dostarczeniu świadectwa dojrzałości, jeżeli nie posiada świadectwa otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. 

Absolwent może kontynuować naukę na studiach I stopnia o profilu praktycznym i wówczas część uzyskanych kompetencji może być uznana przez Uczelnię.  

Sprawdź jakie musisz mieć wykształcenie aby zdobyć świadectwo dyplomowanego specjalisty

Sprawdź jakie musisz mieć wykształcenie aby zdobyć świadectwo dyplomowanego specjalisty

Zobacz jakie świadectwo otrzymasz

Świadectwo dyplomowanego specjalisty

Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa zawierają następujące niezbędne elementy:

 1. nazwę dokumentu – odpowiednio: „świadectwo dyplomowanego specjalisty” albo „świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa”;
 2. informację o treści: „wydane w Rzeczypospolitej Polskiej”;
 3. nazwę i siedzibę uczelni;
 4. godło uczelni;
 5. imiona i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia posiadacza świadectwa;
 6. informacje dotyczące kształcenia specjalistycznego, w tym nazwę, liczbę semestrów i wynik ukończenia;
 7. wykaz zajęć wraz z liczbą godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych;
 8. pieczątkę imienną i podpis rektora albo osoby przez niego upoważnionej;
 9. pieczęć urzędową uczelni;
 10. miejscowość i datę wydania świadectwa;
 11. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Zapisz się już teraz! Dostaniesz od nas więcej informacji.