Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Aktualności   /  Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021
Organizacja Kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

22 września Rektor ULT – dr Elżbieta Sternal, podpisała zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021. Pełny tekst zarządzenia znajduje się na stronie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu, Wydział Filologiczny w Świeciu.

Informujemy, że w semestrze zimowym 2020/2021 na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy oraz dyżury wykładowców prowadzone będą w trybie online.

Jedynie pierwszy zjazd – 10-11 października 2020 r. – odbędzie się w siedzibie Uczelni Lingwistyczno-Technicznej , obowiązkowo dla wszystkich studentów – wyjątek stanowić będą studenci mieszkający poza granicami kraju.