Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Aktualności   /  VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu
VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu

Podejście leksykalne. Teoria i Praktyka

22 maja 2021, Przasnysz

Gorąco zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wystąpień w czasie VI Konferencji Naukowej Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnysz.

Celem naszej konferencji jest popularyzacja nowatorskiego podejścia do nauczania języka obcego – podejścia leksykalnego. Podejście to, zaproponowane w 1993 r. przez Michaela Lewisa powoli zyskuje na popularności. Wierzymy, że przekazanie wiedzy na temat zalet tego podejścia, jak i zapoznanie nauczycieli z metodami pracy z korpusami językowymi zachęci nauczycieli do przyjęcia choć niektórych elementów tej metodyki.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do stworzenia forum do prezentacji aktualnych badań oraz wymiany osiągnięć glottodydaktyki.

Nasza Konferencja to także spotkanie nauczycieli z różnych środowisk, instytucji i poziomów nauczania, którego celem jest wymiana doświadczeń i i pogłębienie refleksji nad pragmatyką i efektywnością nauczania języków.

Liczymy na to, że oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych również praktyczne warsztaty umożliwią nauczycielom języków obcych doskonalenie praktyki nauczycielskiej.

Konferencja odbędzie się w formacie zdalnym lub hybrydowym w zależności od regulacji prawnych i epidemicznych.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji:

 • prelekcji (45 min)
 • referatów (30 min)
 • warsztatów praktycznych (45 min)

Tematyka powyższych powinna dotyczyć:

 • podejścia leksykalnego w nauczaniu języka obcego,
 • badań nad leksyką języka w oparciu o dane korpusowe,
 • pracy nauczyciela z leksykonami i korpusami,
 • pogłębiania świadomości leksykalnej poprzez:
  – analizy tekstów literackich i kulturowych
  – przekład tekstów literackich i nieliterackich

Czas trwania konferencji – 22 maja 2021 w godzinach od 10 do 18.

Języki robocze Konferencji: polski, angielski i rosyjski

Zgłoszenie powinno zawierać podsumowanie sesji (60 słów), bio (60 słów) i zdjęcie.

Ważne daty:

Zgłoszenia prelegentów: od 26 lutego 2021 do 26 marca 2021

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: 6 kwietnia 2021

Zapisy uczestników: 6 kwietnia – 15 maja2021

Zgłoszenia do publikacji: 30 maja 2021

 

→ Karta zgłoszenia 

→ Program konferencji

 

VI Konferencja Naukowa Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu