Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Blog   /  Ubezpieczenie zdrowotne studenta – jak z niego skorzystać na studiach?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta – jak z niego skorzystać na studiach?

Rozpoczęcie studiów to nowy etap w życiu młodych ludzi, którzy bardzo często od tego momentu zaczynają się usamodzielniać. Studenci muszą pamiętać o dopełnieniu różnego rodzaju formalności takich jak m.in. sprawdzenie statusu ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ. Osobom do 26 roku życia, które pobierają naukę, przysługuje ubezpieczenie, jednak kwestia ta musi być doprecyzowana. Osoby, które są na studiach, powinny zainteresować się tym, czy są zgłoszone do ubezpieczenia przez członka rodziny, pracodawcę lub uczelnię.

Status ubezpieczenia

Żeby sprawdzić ubezpieczenie, student lub każda inna osoba może wybrać się do dowolnej przychodni lub gabinetu lekarskiego NFZ. Taką informację uzyska się również w szpitalu lub oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy zgłosić się osobiście, potwierdzić swoją tożsamość ważnym dowodem i podać swój numer pesel. Za weryfikację nie są pobierane żadne opłaty. Wygodnym sposobem na to, by dowiedzieć się na temat możliwości korzystania ze świadczeń medycznych, jest zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Można to zrobić przez profil zaufany, bankowe konto online, e-dowód lub konto ZIP.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta przez członka rodzina

Najpopularniejszym sposobem na ubezpieczenie zdrowotne studenta jest zgłoszenie do ubezpieczenia jednego z członków rodziny. Dokonać tego mogą rodzice lub dziadkowie, prawni opiekunowie, czy też pracujący współmałżonek. Z takiej formy ubezpieczenia mogą skorzystać osoby, które pobierają naukę i nie mają skończonych 26 lat. W przypadku studentów niepełnosprawnych granica wieku nie obowiązuje. Również ci, którzy korzystają z ubezpieczenia współmałżonka, nie są ograniczeni przez limit wiekowy. Należy pamiętać, że podejmując zatrudnienie na studiach lub w czasie wakacji na umowę o pracę, po jej wygaśnięciu, należy zaktualizować dane i znów podpiąć studenta pod ubezpieczenie rodziców lub opiekunów – dopilnowanie tych formalności leży w gestii studenta.

Ubezpieczenie studenta przez uczelnię

Jedną z dostępnych opcji jest również ubezpieczenie studenta przez uczelnię. Jest to możliwość, z której mogą skorzystać osoby, które nie mają szansy na dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny. Żeby otrzymać prawdo do świadczeń, muszą złożyć w dziekanacie stosowny wniosek.

Studia zaoczne a ubezpieczenie

Jeśli chodzi o studia zaoczne, ubezpieczenie obowiązuje na tych samych zasadach, co w przypadku pobierania nauki w trybie dziennym. Nie ma również znaczenia, czy jest się studentem uczelni publicznej, czy państwowej – w jednym i drugim przypadku ubezpieczenie zdrowotne dla studentów udzielane jest w takiej samej formie.

Ubezpieczenie studenta przez pracodawcę

Osoby, które podejmują pracę w czasie studiów, zastanawiają się, jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne studenta – kto powinien je opłacać. W przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie lub umowę o dzieło zleceniodawca nie odprowadza składek, student pozostaje ubezpieczony przez uczelnię lub podpięty do ubezpieczenia członka rodziny. Jeśli nawiązana zostanie umowa o pracę w czasie studiów, wówczas pracodawca musi pokryć koszt ubezpieczenia zdrowotnego.