Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Blog   /  Jak działa antyplagiat do prac dyplomowych?

Jak działa antyplagiat do prac dyplomowych?

Każda praca dyplomowa jest sprawdzana przez system antyplagiatowy. Działanie to ma na celu wychwycenie wszelkich zapożyczeń z internetu lub z innych dzieł naukowych, które są w bazie, a także źródeł prawnych, by wygenerować raport podobieństwa i ustalić ich charakter oraz to, czy ewentualne podobieństwa przekraczają dopuszczalny limit.

Co sprawdza antyplagiat?

Gdy promotor wysyła pracę do sprawdzenia przez Jednolity System Antyplagiatowy, jest ona prześwietlana pod kątem wychwycenia podobieństw przy pomocy największej w Polsce bazy prac dyplomowych, czyli Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. Dane zestawiane są z pracami w języku polskim i w językach obcych, a także z tekstami ze stron internetowych oraz wiadomościami z Wikipedii w sześciu językach. Analizowane są też podobieństwa do aktów prawnych.

Jak działa system antyplagiatowy?

To, jak działa antyplagiat, mimo wykorzystania tak wielu zasobów, nie wydaje się skomplikowane. Po wczytaniu do systemu pracy napisanej na zakończenie studiów licencjackich I stopnia lub magisterskich, jest ona badana, by wykazać fragmenty, które zawierają podobieństwa z innymi źródłami. Wykorzystywany jest zestaw algorytmów, które są na bieżąco aktualizowane. Ich działanie prowadzi do tego, że:
Wykrywane są sklonowane prace dyplomowe, zapożyczone fragmenty z różnego rodzaju dokumentów, które były wspomniane wcześniej, a także fragmenty zbliżone semantycznie, nawet jeśli frazy w nich zawarte mają przestawiony szyk wyrazów.

Uwidaczniane są też wszelkie manipulacje przy obróbce tekstu, takie jak m.in. mikrospacje, celowe ukrywanie znaków specjalnych czy zamienianie czcionki.
Wyłapywane są zmiany stylu pisania pracy, co pozwala określić, czy była ona tworzona samodzielnie przez jedną osobę.

Po dokonaniu analizy, sporządzany jest raport szczegółowy, w którym objaśnione jest, który fragment pochodzi z jakiego źródła. Promotor ręcznie weryfikuje wynik, wykluczając część podobieństw np. bibliografie. Jeśli cytowane słowa są opatrzone odpowiednim przypisem, nie jest to oczywiście traktowane jako plagiat, promotor może wykluczyć te fragmenty, by wynik został przeliczony na nowo. Warto wspomnieć, że praca nie może składać się z samych cytatów.

Procentowy Rozmiar Podobieństwa

Działanie antyplagiatu wykazane jest również przez obliczanie wskaźników współczynników podobieństwa, które odnoszą się do poszczególnych długości fraz i przedstawione są w wartościach procentowych. Określone są progi, kiedy praca jest plagiatem, ile procent może być zaznaczone jako podobieństwa. Jeśli nie przekroczy 29%, wyświetla się na zielono i może być automatycznie dopuszczona do obrony. Jeśli wskaźnik pokazuje między 29 a 49%, tekst jest analizowany przez promotora, który podejmie decyzję i musi ją uzasadnić. Powyżej tej normy praca jest niedopuszczona. A po obronie swojej pracy dyplomowej zapoznaj się z naszą ofertą studiów podyplomowych i studiów magisterskich!