Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Blog   /  Jak zostać nauczycielem języka angielskiego?

Jak zostać nauczycielem języka angielskiego?

Praca jako nauczyciel języka angielskiego może być satysfakcjonującym zajęciem dla osób, które spełniają się, pomagając w nauce innym. Ten zawód pozwala na podjęcie zatrudnienia w szkołach i przedszkolach państwowych i prywatnych, udzielanie korepetycji osobom w różnym wieku w grupach lub indywidualnie, w systemie standardowym lub prowadząc lekcje zdalnie. Będąc anglistą, można też założyć własną szkołę językową. Sprawdź, jakie kwalifikacje i uprawnienia należy mieć, by móc pracować jako nauczyciel.

Specjalizacja nauczycielska na studiach filologicznych

Jedną z możliwości, która stwarza szanse na zostanie nauczycielem języka, jest ukończenie studiów filologicznych ze specjalizacją nauczycielską. Taki kierunek dostępny jest np. w Uczelni Lingwistyczno-Technicznej. Można studiować stacjonarnie, niestacjonarnie lub w systemie online. Absolwenci wyposażeni są w kompetencje, które uprawniają do zatrudnienia w szkołach i placówkach wychowawczych, a także pracy przy prowadzeniu kursów zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Żeby być nauczycielem angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej, wystarczy ukończyć kierunek filologiczny pierwszego stopnia.

Dlaczego jeszcze warto studiować języki obce? Studia językowe nie tylko podnoszą praktyczne umiejętności posługiwania się angielskim w mowie i piśmie, ale pomagają też zrozumieć kulturę anglojęzyczną. Dzięki nim zgłębia się literaturę obcą oraz poznaje historię krajów danych obszarów językowych. Studenci czerpią z wiedzy merytorycznej, a także przygotowywani są do pracy z uczniami w zakresie dydaktycznym i psychologicznym.

Inna forma uzyskania uprawnień do pracy jako nauczyciel angielskiego

Choć najprostszą i najbardziej oczywistą ścieżką w zdobyciu zawodu anglisty jest ukończenie studiów filologicznych ze specjalizacją nauczycielską, uprawnienia można uzyskać również w inny sposób. Opcją na to, by nauczać angielskiego, jest również uzyskanie dyplomu studiów wyższych na dowolnym kierunku i zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym. Innym sposobem jest ukończenie kolegium ze specjalności języka angielskiego. Pracować w zawodzie mogą także absolwenci uczelni wyższych z krajów, w których angielski jest językiem urzędowym. Żeby zatrudnić się jako nauczyciel, niezbędne jest również odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z uczniami

Kończąc filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską, posiada się już przygotowanie pedagogiczne, które jest wymagane, by móc pracować jako nauczyciel. Osoby, które wybrały inny sposób na to, by realizować się w tym zawodzie, muszą dodatkowo zrobić kurs kwalifikacyjny lub zdobyć uprawnienia na studiach podyplomowych. Można je uzyskać również metodą hybrydową podczas zajęć online i odbywania praktyk w formie stacjonarnej. Zakres kursu obejmuje 270 godzin teorii i 150 godzin praktyki pedagogicznej. Obowiązek posiadania tego rodzaju kwalifikacji określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 roku.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności efektywnego nauczania i wspierania uczniów, a także rozwiązywania napotkanych problemów w toku kształcenia podopiecznych. Podnoszone są kompetencje komunikacyjne, by skutecznie porozumiewać się z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami placówki. Kurs pomaga też w indywidualizacji nauczania, dostosowaniu programów do możliwości i potrzeb uczniów, a także motywowaniu i monitorowaniu ich osiągnięć. Szkolenie obejmuje także kwestie dbania o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne podopiecznych.