Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
  /  Blog   /  Sesja na studiach – co warto wiedzieć?

Sesja na studiach – co warto wiedzieć?

Świetnie zdałeś maturę i w październiku usłyszałeś swoje pierwsze „Gaudeamus”, inaugurujące rok akademicki. Wiesz już, czym różnią się wykłady od ćwiczeń i laboratoriów, poznałeś funkcję kwadransa akademickiego i uroki studenckiego życia. Nieubłaganie nadchodzi także czas, gdy doświadczysz jego najtrudniejszej części – zmierzysz się z pierwszą sesją egzaminacyjną. Spokojnie, wcale nie musi być tak strasznie – dowiedz się, jak wyglądają egzaminy na studiach online i jak uczyć się do sesji, by zaliczyć ją bez problemów.

Egzamin, zaliczenie, kolokwium – słowniczek studenta

Prawdopodobnie wiesz już, co to jest kolokwium na studiach. Pełni ono podobną funkcję jak sprawdzian i kartkówka w szkole podstawowej. Wykładowca może je zapowiedzieć lub zrobić z zaskoczenia. Wyniki mogą stanowić jeden z elementów branych pod uwagę podczas oceny całościowej z przedmiotu, natomiast w przypadku kolokwium zaliczeniowego – to od niego zależało będzie, co znajdzie się w indeksie. Teraz powinieneś jeszcze nauczyć się odróżniać zaliczenie od egzaminu.
Egzamin na studiach to podstawa do wystawienia oceny z najważniejszych przedmiotów. Może mieć formę pisemną lub ustną. Uzyskany wynik stanowił będzie ocenę końcową z danego kursu. Przedmioty dodatkowe kończą się natomiast zaliczeniem – najczęściej przybiera ono formę wspomnianego już kolokwium lub pracy indywidualnej czy grupowej – wykładowca ma tutaj niemal nieograniczoną swobodę działania. Najczęściej niedostateczną ocenę z zaliczenia łatwiej jest poprawić niż w przypadku podobnego potknięcia na egzaminie.

Co to jest sesja na studiach i jak wygląda?

Końcem semestru uczelnia lub poszczególni wykładowcy, podają harmonogram sesji egzaminacyjnej. Co to jest sesja? To cykl egzaminów, podobny do matur, które jeszcze niedawno zdawałeś. Do egzaminu z każdego przedmiotu masz prawo przystąpić w ciągu sesji dwa razy. Dwukrotne oblanie oznacza konieczność warunkowego zaliczenia przedmiotu w kolejnym semestrze lub roku akademickim. Część wykładowców umożliwia także uczestnictwo w tzw. zerówce – jest to dodatkowy termin, przeważnie jeszcze przed sesją, który zwyczajowo służy do zapoznania się z zagadnieniem, a jego niezdanie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, natomiast zdanie traktowane jest jak zaliczenie w pierwszym terminie.
Pamiętaj, że oceny na studiach liczone są inaczej niż w szkole średniej – pozytywną ocenę stanowi nie 2, ale 3.0 i minimum tyle musisz otrzymać, by zdać egzamin. Oceny pozytywne przyznawane są w skali od 3.0 do 5.0 i zwiększają się o 0.5.
Sesja studencka kończy się dokonaniem wpisu uzyskanych stopni do indeksu oraz na karcie ocen, w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak zdać sesję?

Pierwsza sesja na studiach to prawdziwy postrach młodych studentów. Tymczasem tak jak seria sprawdzianów kończy rok szkolny, tak sesja studia. Oczywiście zawsze znajdzie się jakiś szczególnie trudny przedmiot i nie ma gwarancji, że wszyscy spotkają się w kolejnym roku akademickim – ale to samo dotyczy przecież matur. Zamiast panikować, warto zatem stosować się do kilku prostych rad:
Ucz się regularnie. To najbanalniejsza z podpowiedzi, ale jednocześnie najskuteczniejsza. Umiejętne robienie notatek, czytanie ich oraz rozwiązywanie zadań sprawia, że masz większe szanse na zdanie egzaminu, niż gdy naukę zostawisz na ostatni moment.
Zaplanuj naukę. Podziel materiał na mniejsze części i trzymaj się harmonogramu ich powtarzania. Chaos nie jest twoim sprzymierzeńcem. Żeby sobie pomóc, warto też zastosować różne sposoby na szybką naukę.
Zadbaj o siebie. Nie oburzaj się, gdy dzwoni mama z pytaniem, czy jesz coś porządnego i czy sypiasz odpowiednio dużo. Twój tryb życia, nawet jeśli tego nie dostrzegasz, ma ogromny wpływ na twoje zdolności intelektualne. Wartościowe i regularne posiłki, odpowiednia ilość snu i wypoczynku, a także ograniczenie używek, pomogą ci osiągnąć maksimum twoich zdolności.
Zapytaj starszych kolegów. Ci, którzy przeszli już przez dany egzamin, mogą udzielić ci bezcennych wskazówek, zwracając uwagę na najważniejsze zagadnienia oraz podchwytliwe pytania, jakich możesz się spodziewać.